Общество

Ръководството на Стопанската академия в Свищов получава заплата 1 лев

  15:16, 03 Jun 20
Ръководството на Стопанската академия в Свищов получава заплата 1 лев

Срещу символичния 1 лев заплата работят вече трети месец хората, които заемат изборни ръководни постове в Стопанската академия в Свищов. Така всички те - от ръководители катедри до ректор, опитват да помогнат за излизане от незавидното финансово положение, в което се озова висшето учебно заведение. От заплати са се отказали и хората с ръководни и координаторски функции, работещи по член 110 от Кодекса на труда в други звена на Стопанска академия – директори на центрове например. Общо става дума за 38 души, които от март насам получават трудови възнагражения единствено за преподавателските си ангажименти. Настоящият ректор проф. Марияна Божинова пък още от ноември се е отказала от ръководната си заплата на, тогава, зам-ректор.
Мярката е само част от оздравителен план, изготвен от ръководството и одобрен от МОН и Министерския съвет. С него Академията се надява да избегне финансовия колапс, на ръба на който се озова най-вече заради петкратното намаление на държавната поръчка, съответно на субсидията, през последните няколко години. Заради намалелите приходи имаше риск екипът на Академията да остане без заплати.
За спасяването на ВУЗ-а сили обединиха няколко страни. Кметът Генчо Генчев, новоизбраният ректор проф. Марияна Божинова и депутатът Станислава Стоянова проведоха редица срещи с националните власти. Лична ангажираност демонстрира и министърът на образованието Красмир Вълчев, който два пъти посети Свищов, за да се запознае отблизо със ситуацията. В резултат на общите усилия правителството отпусна 2 млн. лв. на Стопанската академия, плюс допълнителни 480 хил. лв. от бюджета на МОН.
Така на Академията бе дадена глътка въздух, за да може да продължи работата си. Благодарим на министрите Красимир Вълчев и Владислав Горанов, на Станислава Стоянова и най-вече на премиера Борисов, които не останаха настрани от проблема на нашата Алма матер, казаха днес ректорът проф. Божинова и кметът на Свищов Генчо Генчев.
Подкрепата обаче не се дава просто така, стана ясно от изявлението на проф. Божинова. На 6 април Академичният съвет на Стопанска академия „Димитър Ценов“ приема програма за реформи и структурни промени, която вече се изпълнява и хода на която проф. Божинова отчита всеки месец в МОН.
На първо място в програмата е оптимизирането на разходите за заплати. Това става чрез редуциране на персонала, като през месец май са освободени 29 човека от неакамедичния състав. Предстои други 29 души да бъдат освободени през септември. Целта е неакадемичният състав да намалее с 30% спрямо 2019 г.
До края на 2019 г. академичният състав в Стопанска академия беше 40% от всички работещи в нея. С първия етап от съкращения съотношението стана 50 на 50, целта е да бъде 60 на 40 в полза на академичния, обясни проф. Божинова. Допълнително с решение от 4 март броят на зам.-ректорите е намален от четирима на трима.
С мярката целим не само икономии, но и да покажем солидарност, ангажираност към финансовите затрудения на Стопанска академия. Очакват се промените в Закона за висшето образование, според които ректорите на държавни висши училища трябва да сключват договори с министъра на образованието и науката. Очакваме до юли тези договори да бъдат подготвени от страна на МОН. По определен график министърът ще кани съответните ректори за сключването им. В тези договори ще бъде фиксирана и максималната заплата на заемащия длъжността ректор. След като се уточни каква ще бъде тя, Академичният съвет на Стопанска академия ще приеме скала за заплащане на зам.-ректорите, деканите, ръководители катедри. Възможно е чак от 1 септември да минем към заплащане повече от 1 лв., допусна проф. Божинова.
Към днешна дата в Стопанска академия няма преподаватели в пенсионна възраст. Навършат ли 65 г., хабилитираните преподаватели биват освобождавани.
Част от оздравителната процедура е и стъпката Стопанска академия да върне имот на Община Свищов. Става дума за вече полуразрушена сграда срещу болницата в града, навремето планувана за строеж за колеж. До такъв обаче така и не се стига. С връщането висшето училище ще се освободи от разходи за охрана, поддръжка, данъци, а Общината ще има още един имот, който да включи в интегрирана програма за развитие през новия програмен период. Има идея на мястото да бъде изграден социална, спортна или културна инфраструктура, според нуждите на свищовлии.
В частта увеличаване на приходите ВУЗ-ът с нетърпение очаква план-приема за държавна поръчка. За тази година за пръв път от 5 г. насам в Свищов няма намаление, дори има леко увеличение с 9 студенти. Така за академичната 2020/ 2021 г. в двете професионални направления, в които Стопанската академия е акредитирана – „Икономика“ и „Администрация и управление“, план-приемът е 464 студенти.  На 9 юни Академичният съвет ще разпредели тези бройки по специалности.
От тази година МОН увеличава субсидията за 1 студент в двете направления. В „Икономика“ тя е в рамките на 1 560 лв.
Но няма как да се разчита сам на държавната поръчка. Основните очаквани приходи са от платеното обучение – задочна или редовна форма, и утвърдената в Стопанската академия от над 20 г. дистанционна форма на обучение. Още през 1999 г. стартира дистанционно магистърско обучение, сега то е в над 40 магистърски програми, включително и за студенти, които в предходната си образователна степен са завършили в други професионални направления, т. нар. неикономисти. От миналата година акредитирани с висока оценка са и 13 специалности дистанционна форма в ОКС бакалавър. Тогава направихме първи прием на дистанционни бакалаври. Там самото провеждане на изпити и обслужването на студенти се осъществява и в изнесените ни офиси в София и Стара Загора. Надяваме се през тази година да увеличим броя на студентите платено обучение, особено в дистанционна форма, имайки предвид постиженията, традициите и изключително успешното ни трансформиране на занятията при редовните студенти в дистанционна форма заради пандемията. Само за часове успяхме, благодарение на екипите на Академичния компютърен център и на Центъра за дистанционно обучение, да включим редовните студенти, задочните в платформите за дистанционно обучение. Освен това сме първите с дистанционни семестриални изпити. Те продължават от 26 април при много строг регламент и контрол, обясни проф. Божинова.
Ръководството на Стопанска академия очаква увеличение на приема по бакалавърско и магистърско платено обучения поне с по 100 студенти. За избралите платеното обучение ВУЗ-ът е предвидил облекчение – разсрочване на таксите, които могат да бъдат плащани на 4 вноски.  Редовните първокурсници пък могат да разчитат на безплатни общежития.
И други възможности за увеличение на приходите са заложени в оздравителната програма на висшето учебно заведение - от продължаващото обучение например, което доста активно се развива. Т. г. при формирането на новия състав на Съвета на настоятелите за член е поканен главният изпълнителен директор на “Булстрад“ Недялко Чандъров. Той е поел издръжката 30 студенти по специалността „Застраховане и социално дело“.
Програмата за оптимизация е разработена до декември 2022 г. Към днешна дата Стопанската академия има неплатени данъци към Общината в размер на около 80 хил. лв., а на преподавателите си дължи 40% от заплатите за ноември 2019 г.
Община Свищов също трябва да окаже подкрепа. Затова търсим начин за намаляване на данъците наполовина, коментира кметът Генчо Генчев. Той благодари на проф. Божинова за безпроблемната комуникация по време на извънредното положение, когато Стопанската академия бе готова да предостави безвъзмездно 300 легла за евентуално инфектирани с коронавирус.
Биляна МИЛЧЕВА

 


Ключови думи
проф. Марияна Божинова Генчо Генчев Стопанска академия