Общество

Затвориха 4 обекта заради неспазване на противоепидемичните мерки

  12:55, 23 May 20
Затвориха 4 обекта заради неспазване на противоепидемичните мерки

По-важните дейности по изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването за периода 15 – 22 май обяви РЗИ – Велико Търново.
В периода са извършени 101 проверки в обекти с обществено предназначение и в обекти, предоставящи услуги за населението. За установени нарушения са предприети следните административно-наказателни мерки – издадени са 4 заповеди за спиране експлоатацията на обекти и 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки; съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение.
По инициатива на Районна прокуратура – Свищов са извършени 26 проверки, с които са обхванати общо 23 обекта. Резултатите от проверката показват, че в проверените обекти като цяло се спазват разпоредените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.
В лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията областта са осъществени 36 проверки по спазване на противоепидемичните мерки във връзка с епидемичната обстановка за COVID - 19 и са издадени 2 предписания.
Във връзка с организацията и провеждането на изпитите от Националното външно оценяване за 7-ми клас и държавните зрелостни изпити за 12-ти клас са издадени 50 броя предписания.
Към 22.05.2020 г. с изследване за COVID – 19 са обхванати общо 210 души от персонала на 9 институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Велико Търново. Управителите на институциите своевременно са информирани за резултатите от проведените изследвания, които са отрицателни. Изследванията продължават.
За периода 15.05 – 22.05.2020 г. в разкрития в РЗИ – Велико Търново колцентър са постъпили (по обявените телефони и електронни пощи) общо 140 запитвания от граждани, организации и др., на които е отговорено във възможно най-кратък срок и 6 сигнала от граждани, проверени своевременно.


Ключови думи
РЗИ