Други

Екоиспектори проверяват има ли пестициди в старото корито на река Янтра при Драганово

  19:42, 22 May 20
Екоиспектори проверяват има ли пестициди в старото корито на река Янтра при Драганово

Експерти на РИОСВ – Велико Търново извършиха проверка на място, след подаден сигнал от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“ (ИАРА) за умряла риба и побеляване на водата в корекцията на река Янтра при село Драганово, общ. Горна Оряховица, с вероятна причина попадане на продукти за растителна защита (ПРЗ) във водния обект.
При извършения оглед се констатира умряла риба на разстояние около 1 км по старото корито на Янтра. Водата в участъка е застойна, замътнена и покрита с голямо количество водна леща и водорасли.
От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС, по време на проверката на място са измерени стойности на показателите: рН-8,67; Разтворен кислород – 13,09 мгО2/л, Наситеност с кислород – 143,1 %, Температура – 22,10С и Електропроводимост – 969 µS/см.
Взета е и водна проба за изследване съдържанието на пестициди във водата. След получаване на резултатите от анализите ще може да се направи оценка относно замърсеността на водата с препарати за растителна защита.
В района няма промишлени източници на отпадъчни води.
От едната страна старото корито на Янтра граничи със засят с царевица земеделски масив, който по данни на представители на ИАРА сутринта на 22.05.2020 г. е бил третиран с ПРЗ.


Ключови думи
Драганово риба