Други

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е напълно готов за цялостен електронен прием на документи

  15:12, 19 May 20
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е напълно готов за цялостен електронен прием на документи

Пълната готовност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за цялостен електронен прием на документи обяви зам.-ректорът му по учебната дейност доц. д-р Димитър Симеонов. Това стана в рамките на онлайн лекция на тема „Великотърновската Алма матер по пътя на е-образованието. Защо да изберете нас?". С нея продължава инициативата на ВТУ, започната по време на извънредното положение и продължаваща и досега.  
Имаме привилегията да работим в историческа и духовна столица на България, в нейния географски център, като наследници на Търновската книжовна школа. Още със създаването си като като първия извънстоличен университет, Великотърновската алма матер се утвърди не само в областта на хуманитаристиката, но и в широк кръг от 21 направления и десетки бакалавърски специалности. Днес Университетът подготвя високо квалифицирани кадри в многообразие от научни области. В момента разполагаме с 9 факултета, Филиал във Враца, Колеж в Плевен, няколко департамента с близо 60 бакалавърски специалности. С висококвалифицирания си преподавателски състав и добре изградената материална и спортно-техническа база нашият Университет отговаря на предизвикателствата пред висшето образование и бизнеса в България, които новото време неотменно налага. Университетът ни бе отличен през м. г. в 3 професионални направелния – „История и археология“, „Филология“ и „Философия“, каза доц. Симеонов.


За учебната 2020/ 2012 новите бакалавърски специалности в редовна форма на обучение са 3 – „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“ във Велико Търново и във филиала във Враца и „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ и „Визуални изследвания“, които се предлагат във Факултета по изобразително изкуство.
За първи път в кандитастдунетската си кампания предоставихме възможност за изцяло онлайн изпити на собствената ни новоизградена платформа. Успешно проведохме предварителните три общоуниверситетски и няколко факултетски изпити. Предвидили сме график за провеждането и на следващите кандидатстудентски изпити, уточни зам.-ректорът.  
На 6 юни и на 13 юни ще има допълнителна сесия за всички. Изпитите онлайн ще важат за Велико Търново, Враца и Плевен, а часовете и датите им са публикувани на сайта на ВТУ. Пак там са поместени и изискванията за изпитите по физическо възпитание, музика, богословие и изобщо всички подробности за настоящата кампания и приема.
Акцията „Рано рани“, която се превърна в емблема на иновативност, ще продължи да работи чрез онлайн потвърждение до края на юни 2020 за запазване на места и записвания по държавна поръчка и платено обучение.
Напълно сме готиви за цялостен електронен прием на документи, което е и крайъгълният камък на новостите в електронното образование.  Началото на приема за първокурсници ще стартита по график на 15 юни, понеделник. Подаването на кандидатстудентски документи и записванията по акцията „Рано рани“ за близо 700-те подали документи е до 3 юли, петък, включително. До тогава се пазят местата по акцията.
Първото класиране ще бъде обявено на 7 юли, вторник, а записванията ще бъдат на 8, 9 и 10 юли. За улесение на кандидат-студентите ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще работи с удължено време – до 18 ч., както и в събота и неделя.
Второ класиране излиза на 14 юли, а новоприетите могат да се запишат от 15 до 17 юли. Евентуалните свободни места ще се попълват до 25 септември 2020 г.
Министреският съвет прие постановление за обучение без семестриални такси за целия период  на следването в редовна и задочна форма на обучение за професионалните направления „Педагогика на обучението по...“ (общо 14 специалности във Велико Търново и Враца), „Религия и теология“ за специалност „Теология“ и за направление „Математика“ за специалност „Приложна математика“. Това е и своеобразна подкрепа на нашата визия за освобождаване от една семестриална такса през първата година на следването. За тази кандидатстудентска кампания това ще важи за 11 специалности от редовна форма на обучение - „Балканистика“, „Българска филология“, „Германистика“, „Романистика“, „Русистика“, „Славистика“, „Археология“, „История“, „Философия“, „География“ и „Регионално развитие и геоикономика“, каза доц. Симеонов.  
За първи път възможност за изцяло онлайн кандидатстване се дава и на кандидат-магистрите. Това има и важен социален ефект. По магистърските програми и тази година ще продължи добрата практика да се осъществява без прекъсване на 3 етапа в периода от 22 юни до 25 септември. Първият етап е от 22 юни до 10 юли, вторият – от 13 юли до 28 август, а третият – от 1 до 25 септември. Първият прием ще бъде оповестен на 16 юли, вторият – на 3 септември, а третият – на 1 октомври. Записванията на одобрените студенти са съответно в периодите 20-24 юли, 8-11 септември и 5-9 октомври.
От новата академична година ВТУ предлага общо 177 образователни програми в ОКС „Магистър“, които са разпределени в редовна, задочна и дистанцинна форми на обучение. От тях 76 са за кандидати от други професионални направления, 94 са за същото професионално направелние и 7 за професионални бакалаври. Продължителността на всички е от 2 до 4 семестъра. В съответствие със стратегията на МОН, от всички 177 магистърски програми общо 35 попадат в приоритетната област на висшето образование „Педагогически науки“, припомни зам.-ректорът.
Добрият прием от минали години позволи да получим 135 места държавна поръчка за магистърски програми в редовна форма на обучение, които са разпределени в 8 професионални направления. С най-голям относителен дял са „Педагогика на обучението по...“ и „Информатика и компютърни науки“ с по 30 места, допълни той.
Новите магистърски програми за академичната 2020/ 2021 са разпределени в 6 факутлета, като покриват актуални и търсени желания от кандидат-магистрите.
За факултет „Математика и информатика“ са общо 4, всички в направление „Педагогика на обучението по...“, съответно Технологии за обучение по математика и информатика, Математика, Информатика и информационни технологии и Математика, информатика и информационни технологии.
Историческият факултет обявява нов прием по 2 магистърски програми – „Педагогика на обучението по гражданско образование“ и от професионалното направление „Науки за Земята“ е магистърската програма „География, геополитика и обществено развитие“.
Педагогическият факултет предлага нова магистърска програма „Приобщаващо образование – специална педагогика“. Тази програма е изключително важна за всички с учителска правоспособност.
Новата магистърска програма за Стопанския факултет е „Събитиен туризъм“ в задочна форма на обучение, а във Философския факултет – „Политология, международни отношения“, която дава възможност за обучение по английски и руски език.
За да отгооври на повишения интерес към потребителите, Факултетъ по изобразително изкуство предлага изцяло нова магистърска програма по „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ за неспециалисти, която ще е със срок на обучение 3 семестъра.
Всичко, което извършваме, ни захранва с вяра. Макар и дворът сега да е празен, съм убеден, че скоро в него отново ще се движи свободният дух и младежката надежда, обобщи очакванията на ръководството на ВТУ зам.-ректорът му доц. Димитър Симеонов.
Биляна МИЛЧЕВА

 


Ключови думи
ВТУ прием