Сряда, 17 Мар 2021
            
Икономика

Публичният сектор създава най-голямата заетост в областта, а това е белег за слаби местни икономики

  18.05.2020 14:10
Публичният сектор създава най-голямата заетост в областта, а това е белег за слаби местни икономики

Държавните и общински администрации са най-големият работодател  във Великотърновска област. Заетите в публичния сектор са от една трета до две трети от работещите в десетте общини на областта. Единственото изключение е Лясковец, където заради „Аркус” заетостта в администрациите има много по-нисък дял.

Изследването на Института за пазарна икономика „265 истории за икономиката” проследява заетостта в публичния сектор като белег за продуктивността на местните икономики. Делът на наетите в публичния сектор (с някои изключения в енергетиката и някои индустрии, например оръжейната) в общия случай е белег за продуктивността на местните икономики. Видно, в по-бедните райони на страната, особено в Северозапада държавата е най-важният работодател. В 33 общини делът на заетите в публичния сектор е над 50%.

В тази група са две от общините във Великотърновска област – Златарица и Сухиндол. Останалите са близо до средното равнище за страната, но всички с изключение на Лясковец, го надвишават. Средното за страната е 23%. Лясковец е сред четирите общини в страната с най-малък дял на заети в администрациите – 7,7%. До средното за страната ниво най-близо са Павликени с 25,6% и Стражица с 26,6%.

Свищов е с 27,1%, Велико Търново - 28%, Горна Оряховица – 31,8%, Елена – 36,6%, Полски Тръмбеш – 37,1%, Сухиндол – 53,5% и Златарица – 62,6%.

От 33 общини, в които този дял надхвърля половината наети, като те са концентрирани в няколко района - Северозападът, по границата със Сърбия, както и в някои части на Стара Планина и Североизтокът. Най-висок е делът на наетите в публичния сектор в общините Трекляно (94,4%) и Бойница (93,3%), където на практика частна икономика отсъства. От обратната страна, има 4 общини - Марица, Лясковец, Съединение и Божурище - където делът на публичния сектор сред наетите е под 10%, а в други 40 общини той е под 20%. Прави впечатление, че повечето общини с малък дял на наетите в публичния сектор са сред водещите индустриални центрове.

Що се отнася до водещите икономически центрове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора - делът на публичния сектор в тях гравитира около 20% - близо до средните за страната 23%.

Данните за изследването са от Националния статистически институт и да актуални към 2018 г.

Същото изследване проследява и равнищата на заплащане в обществения сектор, които се оказват също доста различни за отделните общини.

Най-добре са заплатени работещите във Велико Търново и Горна Оряховица, където средните заплати в публичния сектор са 1073 и 1071 лева. В Свищов средната заплата за администрациите е 962 лв., в Елена – 919 лв., Павликени – 876 лв., Сухиндол – 863 лв., Полски Тръмбеш – 830 лв., Златарица – 814 лв., Лясковец – 810 лв. и Стражица – 793 лв.


Ключови думи
заетост в публичния сектор
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати