Warning: fopen(/~news~15884943089171~startira-priemat-po-podmyarka-133-kompensatsionni-plashtaniya-za-drugi-rayoni-zasegnati-ot-spetsifichni-ogranicheniya-ot-prsr.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 53

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 54

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /var/www/vhosts/zynn.dreammedia.bg/zynn/zynn/sc/Cache.php on line 55
Стартира приемът по подмярка 13.3. \"Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения\" от ПРСР : RegNews.NET - Новини по всяко време
Понеделник, 26 Oct 2020
            
Общество

Стартира приемът по подмярка 13.3. "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения" от ПРСР

  03.05.2020 11:23
Стартира приемът по подмярка 13.3. \

Стартира приемът по подмярка 13.3. "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (НР3). За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б от Закона за подпомагане на земеделските производители с площи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
Финансовата помощ се предоставя под формата на ежегодни компенсационни плащания за хектар допустима площ на земеделски стопани, които извършват земеделска дейност в землища, попадащи в обхвата на районите с други специфични ограничения, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите в съответствие с Регламент на Европейския парламент и на Съвета.
Землищата, които са включени в обхвата на НР3, са 60 на брой. От област Велико Търново в списъка попада Арбанаси.
В резултат на включването на новата подмярка НР3 в изпратената седма нотификация на ПРСР 2014-2020 г. към Европейската комисия, 57 от отпадналите землища от НР2 след извършеното му предефиниране, съгласно регламента, могат да бъдат заявени и да получат подпомагане по подмярка 13.3 (НР3). Заявяването е съгласно Наредба № 6 за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Определянето на други райони със специфични ограничения на база биофизични критерии съгласно регламента е извършено от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ и НИМХ, които притежават необходимите компетенции и които бяха ангажирани с определянето на районите с природни ограничения, различни от планинските (НР2).
Приемът на заявления ще бъде в рамките на Кампанията по директни плащания.

Сн. МЗХГ


Ключови думи
Арбанаси
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати