Неделя, 14 Мар 2021
            
Икономика

296 души са се регистрирали в Бюрото по труда в Горна Оряховица след обявяването на извънредното положение, 173 са посочили като причина кризата с коронавируса

  23.04.2020 15:58
296 души са се регистрирали в Бюрото по труда в Горна Оряховица след обявяването на извънредното положение, 173 са посочили като причина кризата с коронавируса

7.1% е равнището на регистрираната безработица през месец март за Дирекция „Бюро по труда” – Горна Оряховица, при 6,7% за страната. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.4%, а на годишна база нарастването е с 0.6%. Горнооряховската дирекция обслужва три общини, в които иконимическата ситуация и съответно нивото на безработица са твърде различни. За община Горна Оряховица безработицата е 5,6%; в община Лясковец равнището на безработица е 4,8% и за община Стражица – 18,1%. Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните за ДБТ Горна Оряховица към края на месеца е 2217, като спрямо февруари регистрираните са със 147 повече. Увеличение с 200 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през март са се регистрирали 421 безработни лица, като 296 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение, 173 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса.

Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор преработваща промишленост (23.5%), следвани от търговия (19,7%) и хотелиерство и ресторантьорство (11,9%).

Постъпилите на работа безработни през месеца са 223, като 95.7% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 134 лица. През месеца други 5 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда.

През март работа на субсидирани работни места са започнали 12 лица от рисковите групи – по програми и мерки за обучение и заетост.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 129, като 71.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (34,5%), селско стопанство (19.4%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.7%).

След 13 март броят на заявените свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” Горна Оряховица е 49, като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора (детегледачи, лични асистенти), за преработващата промишленост и транстпорт.

По ПМС №55 от 30 март 2020 г. за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение в Дирекция „Бюро по труда” – Горна Оряховица към 21.04.2020 г. са приети 14 заявления от работодатели за 129 лица.


Ключови думи
безработица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати