Общество

Община Свищов: Показателите на въздуха в града са в норма

  11:42, 23 Apr 20
Община Свищов: Показателите на въздуха в града са в норма

Със съобщение излезе преди минути Община Свищов. В него се казва:

„Уважаеми жители на град Свищов,
Във връзка с постъпили запитвания относно задимяване и неприятна миризма в града, Ви уведомяваме, че към момента на територията на град Свищов няма локализирани пожари.
По наши сведения задимяването идва по въздушен път от Република Румъния.
Автоматичната измервателна станция (ДОАС – OPSIS) в гр. Свищов (пункт "ОБС'/Sv/), която е част от Националната автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух, контролира следните атмосферни замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, озон, сероводород, сяровъглерод, средно денонощни измервания на финни прахови частици (ФПЧ10). При направените замервания до сега, показателите на тези замърсители са в норма.
За ситуацията са уведомени РОИСВ – Велико Търново и всички отговорни институции“.


Ключови думи
Свищов въздух