Неделя, 14 Мар 2021
            
Икономика

5.1% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение

  22.04.2020 15:48
5.1% е регистрираната безработица в месеца на въвеждане на извънредното положение

Равнище на регистрираната безработица от 5.1% отчита през месец март  Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, при 6,7% за страната. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.8 пункта, а на годишна база нарастването е с 0.9 процентни пукта. За община Велико Търново  равнище на безработица е 4,0%; община Елена  равнище на безработица 12,9% и  за община Златарица равнището на безработица е 19,4%.   Съществено влияние върху динамиката на безработицата оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.
Общият брой на безработните за ДБТ Велико Търново към края на месеца е 2 427, като спрямо февруари регистрираните са с 375 повече. Увеличение с 532 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.
За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през март са се регистрирали 757 безработни лица, като 555 от тях – в периода след въвеждане на извънредното положение, 381 от тях са посочили като причина кризата с коронавируса. Сред новорегистрираните безработни през март най-голям дял заемат тези, освободени от сектор търговия (21.4%), следвани от хотелиерство и ресторантьорство (20.0%)  и преработваща промишленост (13.8%).
Постъпилите на работа безработни през месеца са 376, като 92.8% от тях са устроени в реалната икономика. След въвеждането на извънредното положение работа са започнали 177 лица. През месеца други 10 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда.
През март работа на субсидирани работни места са започнали 27 лица от рисковите групи – по програми и мерки за обучение и заетост  .
Заявените работни места на първичния пазар на труда през месеца са 284, като 79.9% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (41.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.8%), строителството (9.5%), държавно управление (7.0%),  хотелиерството и ресторантьорството (6.3%),  административни и спомагателни дейности (3.5%),  хуманно здравеопазване и социална работа (3.5%),  селско, горско и рибно стопанство (2.5%) .
След 13 март и въвеждането на извънредното положение броят на заявените свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново е 98,  като преобладават тези за персонал, полагащ грижи за хора (детегледачи, болногледачи, санитари, лични и здравни асистенти), в строителството и селското стопанство.  Търсят се още специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии,  касиери и продавачи в хранителни магазини, както и работници по събиране и обработка на отпадъци.
По ПМС №55 от 30 март 2020 г. за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново към 21.04.2020 г. са приети 73 заявления от работодатели за 629 лица.


Ключови думи
безработица
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати