Други

Община Свищов ще реализира проект за предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване

  09:12, 15 Apr 20
Община Свищов ще реализира проект за предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване

Община Свищов ще реализира проект по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” - Предоставяне на патронажна грижа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване,  хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина  и други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19 – 150 лица/деца.
 
Целевите групи са възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина и техните семейства, самотни родители с деца до 12 години, които са в невъзможност да оставят децата си сами, други, свързани с последствията от разпространението на COVID-19.

Услугите, които ще получат 150-те лица, са доставка на  храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите),
заплащане на битови сметки (със средства на потребителите), заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).
 
Проектът ще се изпълнява до 31.12.2020 г.


Ключови думи
Свищов патронажна грижа