Общество

Медиатори разясняват на ромската общност в Павликенско мерките за предпазване от коронавирус

  14:45, 25 Mar 20
Медиатори разясняват на ромската общност в Павликенско мерките за предпазване от коронавирус

Образователни медиатори започват сред ромската общност разясняване на мерките за предпазване от коронавирус. Трима души работят по проекта „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Партньори по него са Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”, СУ „Бачо Киро” в Павликени и Общинско предприятие „БКД”.
Медиаторите Стефан Стефанов, Златко Георгиев и Никола Георгиев вече са обходили населените места, където са се срещнали с местните общности.
В с. Батак медиаторите са провели среща с кмета Зенко Маринов. Изготвени са информационни табла, а едно от тях е разположено в квартала с преобладаващо ромско население. Раздадени са и брошури.
В с.Стамболово са залепени информационни материали на видни места в центъра на селото и в магазините. Проведен е разговор с кмета Петър Петров и са раздадени брошури.
В калдарашката махала на град Павликени, на пътя за село Батак, са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.
В Бяла Черква са раздадени информационни материали и са проведени срещи с общността.
Образователните медиатори са надлежно инструктирани и са получили предпазни, защитни и дезинфекционни материали.

В превенцията срещу COVID-19 се включва и здравният медиатор към Община Павликени Лидия Димитрова. Предвид извънредното положение, към обичайните задължения на медиатора се прибавя и работата на терен за превенция на разпространението на коронавируса. Димитрова разполага с печатни материали, в които на достъпен език е обяснено какво означава карантина, от кои държави трябва да бъдат карантинирани хората и какви мерки трябва да бъдат предприети. Преминала е и инструктаж за недопускане на заразяване при работата й на терен.


Ключови думи
медиатори Павликени