Други

Продължава приемът на документи за дистанционно обучение в Центъра за квалификация на ВТУ

  14:50, 20 Feb 20
Продължава приемът на документи за дистанционно обучение в Центъра за квалификация на ВТУ

 

Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ продължава приемът на документи за дистанционна форма на обучение в Центъра за квалификация.

Приемът ще продължи до 4 март 2020 г., а специалностите, за които се кандидатства, са „Учителска правоспособност“, „Психология“, „Бизнес информационни технологии“, „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Организационна психология“, „Семейно консултиране“, „Управление на образованието“.

Повече подробности за приема и за начините за кандидатстване може да получите на място в Центъра за квалификация на адрес ул. „Христо Ботев“ № 19, Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; на тел.: 0884 67 94 42, 062/ 633 752, 062/ 633 652 или на сайта на Университета.

Уеб сайт: http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92&fbclid=IwAR2TKSXra23ZVVNcbRA2o_Z8gabRcgIGjd-GGkAmOk9ic6rO2yfuoEork40


Ключови думи
дистанционно обучение ВТУ