Темида

90% от делата в Горнооряховския районен съд се решават до 3 месеца

  17:02, 18 Feb 20
90% от делата в Горнооряховския районен съд се решават до 3 месеца

На 17 февруари 2020 г. се проведе Годишното отчетно събрание на Районен съд – Горна Оряховица. Гости на събранието бяха Теодорина Димитрова – председател на Окръжен съд – Велико Търново, Георги Чемширов – председател на Административен съд – Велико Търново, Даниела Харитонова – ръководител на Районна прокуратура – Горна Оряховица и адв. Даниела Минева – председател на Адвокатска колегия – Велико Търново.

Председателят на съда Златина Личева – Денева чрез кратка презентация представи резултатите от дейността на съда през изминалата 2019 г. Акценти бяха поставени върху движението на гражданските и наказателните дела, свършените дела, обжалваните и протестирани съдебни актове. Бе извършен анализ на натовареността на съдиите и отчетена дейността на отделните служби в съда.

Основание за отлична оценка за качеството на работата на съдиите от Районен съд – Горна Оряховица е фактът, че 90,12% от свършените дела са решени в срок до 3 месеца и 97,35% от обжалваните и върнати актове са потвърдени изцяло или са изменени от горните инстанции.

 


Ключови думи