Други

В Свищов обсъждаха мерки против инфлуенцата по птиците

  09:48, 14 Feb 20
В Свищов обсъждаха мерки против инфлуенцата по птиците

Българската агенция по безопасност на храните е издала заповед за предприемане на мерки във връзка със заболяването инфлуенца по птиците. Всички райони на страната трябва да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност.
Във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ и нейното разпространение през м. януари на територията на Полша, Словения, Унгария и Румъния, в Свищов се проведе заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации. Домакин на срещата бе председателят на Общински съвет – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар д-р Кристиян Кирилов, който откри заседанието и даде думата на д-р Валери Иванов – гл. инспектор в отдел „ЗЖ” при ОДБХ - Велико Търново.
Д-р Иванов запозна членовете на комисията и присъстващите кметове на населените места с актуалната ситуация относно разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България, а във връзка със заболяването инфлуенца по птиците изтъкна, че изпълнителният директор на  Българската агенция по безопасност на храните е издал заповед с № РД11-252 от 23.01.2020 г. за незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност във всички региони на Република България. Обсъдени бяха мерките, които трябва да бъдат предприети от отглеждащите птици и в т. н. заден двор, с цел недопускане и ограничаване опасността от заболяването да проникне на територията на община Свищов.
Комисията мерки за недопускане проникването на заболяването птичи грип, които бяха утвърдени със заповед на кмета на община Свищов: недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа; домашните птици да се отглеждат в закрити помещения; фуражът, с който се изхранват домашните птици, да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, за да не могат да преминават диви птици; да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици; кметовете на населените места, съвместно с ветеринарномедицинските специалисти, да осъществяват проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите; да се уведоми незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност; да се забрани организирането и провеждането на изложби и пазари на птици на територията на общината.

 


Ключови думи
птичи грип