Други

Александър Узунов от ВТУ бе избран в ИС на Националното представителство на студентските съвети

  15:48, 10 Feb 20
Александър Узунов от ВТУ бе избран в ИС на Националното представителство на студентските съвети

Председателят на Студентския съвет на Великотърновския университет Александър Узунов беше избран за член на Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети в България.
Представителят на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ получи най-много делегатски гласове, което му гарантира място в Изпълнителния съвет. Съветът е колективен орган, който подпомага работата на председателя НПСС и води оперативната дейност на организацията. ВТУ за първи път има свой представител на такова високо ниво в Националното студентско самоуправление.
За председател на НПСС с мандат 2020 – 2022 г. беше избран Даниел Парушев.


Ключови думи
Александър Узунов ВТУ