Неделя, 14 Мар 2021
            
Темида

Окръжен съд – Велико Търново проведе обучение на съдебни заседатели

  30.01.2020 12:16
Окръжен съд – Велико Търново проведе обучение на съдебни заседатели

Окръжен съд – Велико Търново организира и проведе начално обучение на новоизбраните съдебни заседатели мандат 2020-2023 година. То се осъществи в Съдебната палата, по предоставени от Националния институт на правосъдието програма и материали. Лектор бе административният ръководител – председател на ВТОС съдия Теодорина Димитрова, която е преподавател към НИП.
По време на обучението бе представена информация за устройството на съдебната власт, статута на съдебните заседатели и етичнитe норми в тяхната дейност. Присъстващите бяха запознати и с основните понятия и принципи от наказателното право и наказателния процес. Дадени бяха насоки за организацията на работата им като членове на съдебни състави по първоинстанционни наказателни дела.
Съдия Димитрова им обясни, че съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите и че изборът им за участието в дела ще става на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение. Новоизбраните заседатели поставиха въпроси, свързани със съкратеното производство и основанията, въз основа на които могат да си направят отвод от разглеждането на дадено дело.
На всички участници в обучението бяха раздадени обучителни материали, които ще могат да ползват в работата си като съдебни заседатели. Те получиха и удостоверения за преминатото обучение.
Двадесет и четири са новите съдебни заседатели в Окръжен съд – Велико Търново. Те встъпиха в длъжност през месец декември 2019 г. с полагане на клетва, когато започна 4-годишният им мандат.
Окръжен съд – Велико Търново има традиции в провеждането на обучения на съдебни заседатели. Обученията на заседателите от предходните мандати са реализирани по Наръчника на обучителя на съдебни заседатели, изготвен от съдии и служители от Апелативен район Велико Търново. През 2012 година е проведено пилотно обучение, а съдебните заседатели от мандат 2015-2019 са обучени в трите модула, разписани в изданието.


Ключови думи
съдебни заседатели
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати