Други

Утре гласуват кметските заплати

  18:00, 29 Jan 20
Утре гласуват кметските заплати

На утрешното заседание на Великотърновския общински съвет местните парламентаристи ще гласуват и основните месечни възнаграждения на кмета Даниел Панов, на кметовете на кметства и на председателя на Общинския съвет. Заплатите са съобразени с броя на населението във всяко кметство. По закон възнаграждението на кмета на Великотърновска община е 70 % от министерската заплата, а към момента тя е в размер на 5228 лв. Така Даниел Панов ще получава 3660 лв., ако общинските съветници одобрят.  

Председателят на Общинския съвет ще получава 90% от заплатата на кмета, а управникът на Дебелец – 1 500 лв., понеже градчето е с население над 2500 души.  Кметът на Килифарево ще се разписва срещу 1 365 лв., а този от Ресен – срещу 1 325 лв. Със 100 лева по-малко - 1 265 лв., се полагат на самоводския кмет, а кметовете на Беляковец, Водолей, Леденик, Присово, Пчелище и Шемшево, които са с население до 1 000 души, ще вземат по 1 255 лв. месечно. 1 240 лв. става месечната заплата  на кметовете на Балван, Ново село и Церова кория, чиито жители са до 500 човека.

Според правилника на Общинския съвет местните парламентаристи ще вземат за участие в комисии и сесии възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. Освен това съветниците имат право да получават суми за пътни и други разноски в размер до минималната работна заплата срещу представена фактура или друг разходооправдателен документ. За всяко отсъствие на съветник от сесия дължимата сума се намалява с 40%, а от комисия – с 20%.


Ключови думи
гласуват кметски заплати