Неделя, 14 Мар 2021
            
Икономика

216 256 безработни са започнали работа през 2019 г. със съдействието на Бюрата по труда

  19.01.2020 05:52
216 256 безработни са започнали работа през 2019 г. със съдействието на Бюрата по труда

216 256 са безработните, които през 2019 г. са постъпили на работа със съдействието на бюрата по труда, сочат данните на Агенцията по заетостта. 89,3% от тях са се реализирали на първичния пазар на труда. От началото на годината младежите до 29 г., устроени на работа, са 24 412. 24 398 пък са продължително безработните, които чрез подкрепата на Агенцията по заетостта са започнали своята трудова реализация. 43 975 безработни над 55 години, 13 954 хора с увреждания и 58 782 лица без квалификация също са постъпили на работа.
Само през декември, когато икономическата активност е най-слаба, започналите работа са 11 324, като 94.3% са устроени в реалната икономика. 356 представители от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през месеца чрез съдействието на бюрата по труда.  
Равнище на регистрирана безработица в страната от 5.9% отчита през декември Агенцията по заетостта. Спрямо същия период на 2018 г. се наблюдава спад от 0.2%.
В края на годината регистрираните безработни в бюрата по труда са общо 194 715, като спрямо същия период през 2018 г. са с 6 751 по-малко (-3,4%). За първи път в историята на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни лица през месец декември е под 200 хиляди души.
Активирането на неактивни лица остава приоритетна дейност на Бюрата по труда през цялата година. Новорегистрираните безработни през декември са 24 689, като 1 267 от тях са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа. Информационните събития, трудовите борси, срещите на трудовите посредници с младежи, на които предстои завършване на средно или висше образование, мобилните бюра по труда са част от изпълняваните нови и модернизирани инициативи и услуги на Агенцията по заетостта. Средно за месец активираните лица продължават да надхвърлят 2 000 души.
В различни форми на обучения за възрастни (за професионална квалификация и ключови компетентности), финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, са обхванати нови 296 безработни. Завършилите обучения през декември са общо 417. От началото на годината Агенцията по заетостта е помогнала на 21 683 души да повишат квалификацията си или да придобият нови умения.
На субсидирани работни места през месеца са устроени още 643 лица от рисковите групи - 130 по програми и мерки за обучение и заетост и 513 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 7 575, като 75.5% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (32.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (12.7%), държавното управление (10.7%),  хотелиерството и ресторантьорството (10.0%),  административните и спомагателните дейности (8.1%).
Най-търсените професии през този месец са оператори на стационарни машини и съоръжения; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

Сн. Агенция по заетостта


Ключови думи
безработица АЗ
Последни
Седмицата
Анкета
Спазвате ли трите Д - дистанция, дезинфекция, дисциплина?

Резултати