Икономика

Община Велико Търново посрещна 2020 г. с потвърден подобрен кредитен рейтинг и положителна перспектива

  15:32, 02 Jan 20
Община Велико Търново посрещна 2020 г. с потвърден подобрен кредитен рейтинг и положителна перспектива

Община Велико Търново посрещна 2020 година с положителна перспектива, оценена предвид подобрения дългосрочен кредитен рейтинг. Независимото проучване и оценка подчертават финансовата стабилност и доброто ниво на местните приходи, а тези фактори насърчават привличането на инвестициите.
Кредитният рейтинг на общината е BBВ-, а перспективата е оценена като стабилна. Спрямо средните нива за страната и стойностите за останалите областни градове, по редица разгледани показатели Велико Търново се позиционира много добре, се посочва в доклада на Българската агенция за кредитен рейтинг.
В тенденция се превръща отчитането на положителни стойности по следните показатели: оперативен резултат, инвестиционна дейност и нетен паричен поток.  Собствените приходи се увеличават. Общината изпълнява множество проекти по европейски програми, като един от най-мащабните перспективни е този за интегриран градски транспорт на стойност над 11 млн. лв., са обобщенията от изследването.
Оценката отразява с повишената икономическа активност във Велико Търново и общината, ниската безработица, ръста на инвестициите и туризма, благоприятната демографска ситуация, доброто инвестиране на европейските средства.

Сн. Община Велико Търново


Ключови думи
кредитен рейтинг Община Велико Търново