Други

Община Свищов кандидатства за подмяна на уличното осветление в населените места с енергийно ефективно

  12:17, 06 Dec 19
Община Свищов кандидатства за подмяна на уличното осветление в населените места с енергийно ефективно

Община Свищов започва работа по изключително важен проект, свързан с енергийната ефективност. Чрез възможностите, които предоставя Норвежкият финансов механизъм и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., ще бъде подменено уличното осветление във всички населени места в общината, които отговарят на изискванията, с така нареченото интелигентно осветление. Общината ще кандидатства по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), като процедурата  има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението в страната.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ  по Програмата е 8.2 млн. евро, а бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите.
Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което  оказва влияние върху ръста на енергийната консумация през последните години. Неговата модернизация и рехабилитация е от ключово значение за намаляване на енергийното потребление в общините. 


Ключови думи
улично осветление Свищов