Други

Министерство на Културата отпусна 2 567 лева на 3 читалища от община Свищов

  18:36, 05 Dec 19
Министерство на Културата отпусна 2 567 лева на 3 читалища от община Свищов

Министерството на Културата одобри проектите на три свищовски читалища, които кандидатстваха в проведената втора конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“. Основната цел на програмата е обновяване на библиотечните колекции и финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.
Участието в програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.
За обновяване на библиотечния си фонд, свищовските читалищата получиха сумата от 2 567, 41 лв., която е отпусната, както следва:
НЧ " Възраждане-1908", с. Българско Сливово – 838,89 лв.;
НЧ " Просвета-Драгомирово 1912", с. Драгомирово – 9 12,73 лв.;
НЧ "Заря-1898", с. Хаджидимитрово – 815,79 лв.;
В първата конкурсна сесия на програмата, четири читалища в община Свищов получиха сумата от 4 143,30 лв., за обновяване на библиотечния си фонд. С отпуснатите средства от втората сесия, общата сума за читалищата в Свищов възлиза на 6 710,71 лв.

 


Ключови думи
Свищов читалища