Общество

БЧК и ПГЖПТ „Н. Вапцаров” осигуряват топъл обяд за 48 ученици през зимата

  18:54, 03 Dec 19
БЧК и ПГЖПТ „Н. Вапцаров” осигуряват топъл обяд за 48 ученици през зимата

На 2 декември 2019 година в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Н. Й. Вапцаров” град Горна Оряховица в присъствието на г-жа Румяна Христова – специалист от ОС на БЧК и ръководството на гимназията стартира Програма „Топъл обяд”, която се реализира в рамките на Партньорската мрежа за благотворителност на Българския червен кръст.  Програма „Топъл обяд“ ще осигурява на 48 деца от социално слаби семейства ежедневно топла храна в училищния стол  в продължение на 4 месеца.

Проектът е част от стратегията за решаване на проблемите, свързани с обхващането на всички деца и ученици в училище, в т.ч. и на тези от уязвимите групи, чрез осигуряване на топъл и качествен обяд. Целта е преодоляване на ниския стандарт на живот като фактор за нередовно посещаване на училище. Целевата група обхваща ученици от социално-слаби семейства, с безработни родители, сираци и полусираци.


Ключови думи
ПГЖПТ Вапцаров топъл обяд