Темида

Административният съд във Велико Търново е с нова интернет страница

  12:23, 02 Dec 19
 Административният съд във Велико Търново е с нова интернет страница

От днес Административен съд – Велико Търново има нов сайт. На https://vtarnovo-adms.justice.bg/ лесно и достъпно може да се намери информация, касаеща правораздавателната дейност, обяви за свободни работни места и конкурси, съобщения и новини и други.

Интернет страницата е разработена по проект на Висшия съдебен съвет „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“, осъществявен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Ключови думи
Административен съд Велико Търново