Други

Горна Оряховица с четвърти заместник-кмет

  11:13, 28 Nov 19
Горна Оряховица с четвърти заместник-кмет

С четвърти заместник-кмет е вече Горна Оряховица. Решението взеха общинските съветници, които на днешното заседание одобриха общата численост и структурата на общинската администрация. То ще влезе в сила след изтичането на срока за обжалване на решения на ОбС.
Четвъртият зам.-кмет ще отговаря за икономическото развитие, спорта и международните отношения. Другите трима са с ресори „Териториално, селищно устройство, общинска собственост, строителство и екология“, „Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ и „Хуманитарни дейности“. Заради разкрития щат за четвърти заместник числеността на администрацията се увеличава от 115 на 116. Направена бе и реорганизация в Дирекциите.
Администрацията се разделя на две – „Обща администрация“ и „Специализирана администрация“, които от своя страна се делят на отдели. Дирекция „Обща администрация“ е на подчинение на секретаря на Общината, като в нея се създават два отдела – „ГРАО и специалисти по населените места“ и „Човешки ресурси и обществени поръчки“. Дирекция „Специализирана администрация“ пък бе разделена на 6 отдела, като всеки от тях попада в ресора на съответния заместник-кмет.
На пряко подчинение на кмета, освен четиримата му заместници, секретаря на Общината и сектор „Вътрешен одит“, са главният счетоводител, финансовият контрольор, главният архитект, секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, главният експерт по връзки с обществеността и старши специалистът по протокол, култура, образование и организационни дейности.
В новата структура са предвидени и две щатни бройки за кметски наместници – една за Паисий и Стрелец и една за Горски горен Тръмбеш. Тази част от предложението предизвика дебат по темата. От опозицията попитаха как ще бъдат обслужвани жителите на Паисий и Стрелец, при положение, че вече ще имат общ наместник. В отговор кметът инж. Добромир Добрев посочи статистика от последните 5 г. През 2015 г. в Паисий са издадени 78 удостоверения, през 2016 г. – 56, за 2017 г. числото е 51, а за 2018 – 32. От началото на настоящата година издадените удостоверения са едва 25. Инж. Добрев заяви, че жителите на Стрелец няма да останат без административни услуги – там ще бъде назначен секретар, който ще изпълнява услугите.  
Биляна МИЛЧЕВА


Ключови думи
общинска администрация Горна Оряховица