Други

В Свищов бе проведено обучение на библиотечните специалисти от общината

  09:27, 27 Nov 19
В Свищов бе проведено обучение на библиотечните специалисти от общината

На 26 ноември в Градската библиотека в Свищов се проведе обучение по инициатива на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново. Лектори бяха доц. д-р Калина Иванова – директор на Регионалната библиотека, д-р Иван Александров – зам.-директор и инж. Калоян Здравков - завеждащ отдел „Информационни технологии” към Библиотеката. На събитието присъстваха също директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ към Община Свищов Росен Маринов и Таня Ликова – гл. експерт „Култура”.
Основни  акценти в обучението бяха боравенето с електронните каталози, проекти, свързани с дигитализирането  на фондовете и използването възможностите на интернет като неделима част от съвременната библиотечна работа. Всяка библиотека в общината получи по един екземпляр от учебно помагало за съвременните методи за организация и управление на библиотеките лично от неговия автор доц. д-р Калина Иванова. Подчертано бе, че Библиотеките отдавна не са монополисти на информацията и затова не може да се разчита само на рафтовете с книги. Бъдещето е в дигитализирането на библиотечния фонд. Пример в това отношение е проектът „Дигитална културна съкровищница ”Север +”, чрез който е създаден най-модерният център за цифровизация  в България. Той се намира в Регионалната библиотека във В. Търново и благодарение на роботизирания скенер повече от 50% от фонда е дигитализиран. По този начин  се съхраняват и изключително  ценни артефакти, които стават достъпни за читателите от всички точки по света.
Доц. д-р Калина Иванова завърши с думите: „Ако искаме Библиотеката да остане като място, на което се търси информация, бъдете активни и се възползвайте от възможностите на техниката. Бъдете по-отворени и по-модерни, за да могат читателите да ви открият”.


Ключови думи
Градска библиотека Свищов обучение