Други

ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров” организира кръгла маса за образованието и железопътния транспорт

  17:48, 21 Nov 19
ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров” организира кръгла маса за образованието и железопътния транспорт

На 20 ноември в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров” - Горна Оряховица се проведе кръгла маса на тема „Професионалното образование и обучение в областта на железопътния транспорт. Перспективи и тенденции за развитие“. На форума присъстваха представители на професионалните гимназии по железопътен транспорт от Горна Оряховица и София, държавни институции и ведомства, РУО - Велико Търново, Община Горна Оряховица,  ръководители на железопътни поделения, ръководители „Човешки ресурси“ на Поделение за пътнически превози , Поделение за товарни превози и    ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ и др.

На „Кръглата маса” се обсъдиха перспективите  и тенденциите за развитие на професионалното образование  и обучение в областта на железопътния транспорт. Дискутира се необходимостта от кадри за железопътния транспорт на регионално и национално ниво.

Всички участници изразиха тревога от все по-малкия брой ученици, които заявяват желание за обучение по основните железопътни специалности и необходимостта от поставяне на проблемите пред Министерство на транспорта и Министерството на образованието и науката.

 Участниците в срещата се обединиха около желанието за тясно сътрудничество между бизнеса и образованието и подкрепа при изпълнението на  план-приема за следващата учебна година.

Представиха се стипендиантски програми и добри практики за подкрепа на учениците, които се обучават по железопътни специалности и професионалната им реализация.

Коментираха се възможности за откриване на нови, актуални специалности, съобразени със съвременните и все по-бързо променящите се изисквания.


Ключови думи