Темида

Районният съд в Горна Оряховица отхвърли искове от дружество за бързи кредити заради фалшифициран подпис върху договор

  15:02, 08 Nov 19
Районният съд в Горна Оряховица отхвърли искове от дружество за бързи кредити заради фалшифициран подпис върху договор

С влязло в сила решение по гр. д. № 2285/2017, Районен съд – Горна Оряховица отхвърли като неоснователни искове на дружество за отпускане на бързи кредити, предявени срещу 84-годишна жена от гр. Стражица. Делото е било образувано на основание предявени искове срещу М. Щ. С. (р. 1935 г.) и С. И. А. (р. 1968г.) от град Стражица, в качеството им на длъжник и съдлъжник.
Според кредитора, на 28.02.2013 г. е сключен договор за револвиращ заем между страните на обща стойност 5 000 лв, със срок на изплащане 30 месеца. В исковата си молба ищецът твърди, че длъжникът е направил само 5 пълни погасителни вноски и една непълна вноска по погасителен план. Поради просрочването кредиторът е прекратил договора и уведомил кредитополучателите за това. Ищецът твърди, че към момента на подаване на иска погасителният план е изтекъл и цялото задължение е изискуемо. Общата му стойност е 9 846.28 лв., от които номинал в размер на 7 726.12 лв. и неустойка в размер на 2 120.16 лв.
В отговор на исковата молба ответницата М. Щ. С. заявява, че не се е подписвала на този договор и никога не е посещавала офис на ищцовото дружество в Горна Оряховица.
От събраните доказателства по делото е изяснено, че на 28.02.2013 г. е подписан договор за револвиращ заем между кредитното дружество и М. Щ. С. в размер на 5 000 лева. Титуляр на посочената в договора сметка е К. Х. Ю. (р. 1965г.) – роднина на Е. Й. К. (р. 1976г.) – снаха на М. Щ. С. В свидетелските си показания К. Х. Ю. посочва, че Е. Й. К, му обяснила, че свекърва ѝ ще тегли кредит, но няма карта с банкова сметка и издаването на такава ще стане за две седмици, а тя няма толкова време. Поискала му банковата сметка и той й я дал. След 2-3 дни му се обадила и казала, че парите са преведени на сметката му. К. Х. Ю. изтеглил преведените 5000 лв., които предал на Е. Й. К. Впоследствие, последната е била обявена за общодържавно издирване от Главна дирекция „Национална полиция”.
По делото е допусната съдебно-графическа експертиза, от заключението на която е видно, че подписът, положен в договор за револвиращ заем в графа “Клиент”, не е бил положен от ответницата М. Щ. С., а от друго лице.
Предвид така установените по делото факти, Съдът намира, че между страните по делото не съществува договорна връзка, тъй като ответницата не е сключвала описания в исковата молба договор за револвиращ заем от 28.02.2013г. при твърдените от ищеца условия и начин, нито е усвоявала предоставената от ищеца в полза на друго лице сума в размер на 5000 лв.
Поради това Районен съд – Горна Оряховица е отхвърлил исковете на кредитното дружество за парично вземане в общ размер на 9846.28 лв. като неоснователни.


Ключови думи
ГОРС заем