Култура

Научна конференция „Визуални изследвания“ провеждат във ВТУ

  11:29, 25 Oct 19
Научна конференция „Визуални изследвания“ провеждат във ВТУ

На 25 октомври 2019 г., 14,00 ч. в зала 115 на Факултета по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ започва научна конференция на тема „Визуални изследвания“. Тя се провежда за пета поредна година и се организира от катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“ във Факултета по изобразително изкуство с ръководител проф. д.н. Антоанета Анчева. Тази година конференцията носи името „Визуални изследвания“, тъй като Катедрата е разработила едноименна бакалавърска програма, която стартира през 2019/ 2020 година.
Участват 44 преподаватели – изявени професори, доценти, асистенти и докторанти от всички водещи висши училища и институции по изкуство от страната и чужбина: Националната художествена академия, Нов български университет, СУ „Климент Охридски”, УАСГ, ИИОЗ-БАН,  ЮЗУ „Неофит Рилски“, Великотърновския университет,  Художествената академия „В. Стремински“ в Лодз, Полша, Университета в Келца, Полша, Националната художествена академия, Букурещ и др.
Инициирането и провеждането на тези конференции са провокирани от процесите, които се наблюдават в съвременното общество и в развитието на визуалните изкуства. С глобализацията на културните процеси и тоталното присъствие на визуалния образ теорията все повече се генерализира. В съвременната култура и изкуство  се наблюдават сериозни изменения – изкуството се схваща като начин на познание, самопознание, диалог, поведение и дори като директна комуникация. Особеност на феномена на съвременните художествени практики е тоталното използване и налагане на визуалния канал на възприятие. Всички тези процеси и явления ще бъдат в центъра на изследванията и дискусиите на настоящата конференция, а участниците ще представят своята гледна точка.


Ключови думи
ВТУ Визуални изследвания