Икономика

На 31 октомври изтичат важни данъчни срокове

  07:10, 25 Sep 19
На 31 октомври изтичат важни данъчни срокове

На 31 октомври изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци за 2019 година, напомнят от дирекция „Местни приходи” на Община Горна Оряховица. При наличие на просрочени стари задължения, погасяването им се извършва по реда на тяхното възникване.
31 октомври е крайният срок за подаване на декларации за определяне на таксата битови отпадъци според количеството им за 2020 г. Образец на декларацията може да се изтегли от сайта на Общината в раздел „Местни данъци, на място в дирекция „Местни приходи“.


Ключови думи
Анкета
Ще гласувам за

Резултати
Генериране на страницата: 0.287695 секунди