Общество

Общинските съветници дадоха зелена светлина за нови социални услуги

  18:58, 19 Jul 18
Общинските съветници дадоха зелена светлина за нови социални услуги

На извънредна  сесия тази вечер местните парламентаристи дадоха зелена светлина за нови социални услуги. Свикването на Общинския съвет се налагаше заради изискуеми срокове, които трябва да се спазят.
Директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова представи новите социални услуги, които предстои да се случат в община Велико Търново.
2,7 милиона лв.
Първият проект, за който беше гласувано Общината да кандидатства е „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни липа е умствена изостаналост, с. Церова Копия по Проект „Красива България” - 2018 г. Само преди месец Министерството на труда и социалната политика обяви извънредна кампания за набиране на проектни предложения. 60 000 лв. ще струва обновяването на сградата.
Общинските съветници единодушно дадоха съгласие Общината да кандидатства и за друг проект в Церова Кория по Оперативна програма „Региони в растеж“. Обявената процедура е насочена към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, Община Велико Търново е конкретен бенефициент, В Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подарена в общността, Община Велико Търново е определена за изграждане на 5 броя социални услуги. Предстои да бъдат направени 4 къщички в Церова кория, които ще формират „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“
„За да може в тях, след подготовка и оценка на дома за потребителите, които са в момента за възрастни хора с умствена изостаналост в Пчелище да бъдат преместени в тези новоизградени Центрове за грижа. Другата услуга, която също искаме да изградим Церова кория, която да бъде в подкрепа на пълнолетните лица с умствена изостаналост в тези 4 Центъра за грижа е Център за социална рехабилитация и интеграция. Той е предвиден да се изгражда по ОП „Развитие на човешките ресурси“, сподели Росица Димитрова.
Зелена светлина беше дадена и за друг проект, този път във Велико Търново той също е част от резидентните услуги, за които Общината е бенефициент. Става въпрос за изграждане на Център за грижа за възрасти хора в невъзможност за самообслужване. Той ще се намира на ул. „Симеон Велики“ 3 в старата столица, а за целта ще бъде преустроена стара сграда.
„Отново имаме възможността от 9 такива центъра, които ще се изграждат в цялата страна, единият да бъде във Велико Търново. И изборът е на Велико Търново за такъв Център в по съществени и обективни причини. Знаете, че имаме два съществуващи домове за стари хора. Знаете, че от години има над 100 чакащи, които да бъдат настанявани в домове за стари хора. С една дума тази услуга се търси, а не можем да кажем, че предлагането задоволява нуждите“, обясни Росица Димитрова.
Предвидената безвъзмездна финансова помощ за изграждането на резидентните социални услуги за подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора е в максимален размер от 2,7 милиона лв. с ДДС.
Михаил МИХАЛЕВ
 


Ключови думи
сесия социални услуги решение Росица Димитрова
0 Коментари