Общество

В 15 населени места пият вода с нитрати

  09:39, 09 May 18
В 15 населени места пият вода с нитрати

В проби, взети през април от водата в 15 населени места в областта, са открити отклонения по показател нитрати, сочат данните на РЗИ – Велико Търново. На Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, през месеца не отговаря тази в Иванча, Полски Сеновец, Алеково, Александрово, Горна Студена , Деляновци,Козловец,Овча могила, Совата, Хаджидимитрово, Червена, Виноград , Камен, Лозен и Каранци.
През месец април 2018 г. от отдел „Държавен здравен контрол” в дирекция „Обществено здраве” са извършени 1444 проверки в обекти с обществено предназначение, 73 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 48 предписания и 1 заповед и е съставен 1 акт за административно нарушение.
През април изследвания са извършени в 47 населени места, изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обектите с ведомствени водоизточници по показатели, включени в група А, са 44.
Здравните инспектори са изследвали и проби на питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници. От 6-те проби не отговарят на санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода 4. Става въпрос за т. нар. Селска чешма в Писарево, където отклонението е по показател нитрати, местните водоизточници в Горна Оряховица „Трапа“ (1 проба по показател коли титър (10 ml, Цитробактер) и „Хаджииванчевата чешма” ( 1 проба по показател коли титър (20 ml Цитробактер) и местен водоизточник в Габровци (1 проба по показател коли титър (30 ml, Ешерихия коли).
През април са регистрирани 55 случая на чревни инфекциозни заболявания. Преобладават ентероколитите – 47, като най-много са те във Велико Търново (15), Горна Оряховица (7), Върбица  (3). За същия месец са регистрирани 7 случая на ротавирусен гастроентерит – 5 във Велико Търново и по 1 във Водолей и Шемшево. Във Велико Търново през отчетния период има и 1 случай на салмонелоза.
Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода, посочват от РЗИ във Велико Търново. На управителя на „ВиК Йовковци“ ООД е издадено предписание за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в село Въглевци.


Ключови думи
нитрати РЗИ
0 Коментари