Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Велико Търново  ° C
  Facebook   Youtube   RSS feed

  "Трансгранични иновативни модели в туризма"

  05-12-2018 0 676

  Снимка:

  Проект "Трансгранични иновативни модели в туризма" има за цел да внедри пакет от 4 бр. иновативни практики за заетите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството. При изпълнението на проекта бяха реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики и въвеждане на социални иновации.

  В рамките на Дейност 1 беше извършен анализ с изследване на опита на Румъния и Белгия, като в резултат бяха идентифицирани 6 конкретни иновативни практики.

  В изпълнението на Дейност 2 беше проведено 5-дневно обучение в Крайова, Румъния. Бяха посетени редица хотели и ресторанти с цел обмяна на опит.

  За постигането на заложените индикатори на процедурата, бяха трансферирани 4 броя иновативни практики. Това се случи в рамките на Дейност 3. Трансферираните иновативни практики са следните: Иновативна практика №1: Видео обучение на работното място; Иновативна практика №2: Корпоративна група за изява на таланти; Иновативна практика №3: Регионален конкурс "Най-добър екип"; Иновативна практика №4: Корпоративна детска занималня за децата на заетите в бранша.

  Като част от Дейност 4, бяха проследени постигнатите цели на проекта, както и удовлетворяването на потребностите на целевата група. Направена е цялостна оценка на приложимостта на иновативните практики.

  За постигането на по-голям социален ефект, резултатите бяха разпространени под формата на открити дни за бизнеса и медиите в рамките на Дейност 5. Чрез информационни материали и презентации посетителите бяха запознати, както с идентифицираните практики от доклада по Дейност 1, така и с ефекта от внедряването на 4-те иновативни практики в „ЕСДИ 2016” ЕООД.

  Изпълнението на проекта има за цел да доведе до постигането на общата цел, съответно на целите на Инвестиционен приоритет 5 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към проблемите", Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  Целевата група по проекта включва 50 души заети лица, наети или самостоятелно заети лица и работодатели в сферата на туризма, предлагане на туристически услуги в туристически райони


  С търпение ще постигнете повече и по-бързо ще свършите неотложните си задачи. Припряността ви пречи да се концентрирате и да сте си максимално полезни. Скоро ще осъзнаете необходимостта от нещо ново и необходимо за работата ви. Преценете плюсовете и минусите, и действайте. Имате нужда от подкрепа, не я отхвърляйте, ако ви я предложат.

  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.