Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Велико Търново  3° C
  Facebook   Youtube   RSS feed

  "Трансгранични иновативни модели в туризма"

  05-12-2018 0 404

  Снимка:

  Проект "Трансгранични иновативни модели в туризма" има за цел да внедри пакет от 4 бр. иновативни практики за заетите в сектора на ресторантьорството и хотелиерството. При изпълнението на проекта бяха реализирани дейности с транснационален обхват за обмен на добри практики и въвеждане на социални иновации.

  В рамките на Дейност 1 беше извършен анализ с изследване на опита на Румъния и Белгия, като в резултат бяха идентифицирани 6 конкретни иновативни практики.

  В изпълнението на Дейност 2 беше проведено 5-дневно обучение в Крайова, Румъния. Бяха посетени редица хотели и ресторанти с цел обмяна на опит.

  За постигането на заложените индикатори на процедурата, бяха трансферирани 4 броя иновативни практики. Това се случи в рамките на Дейност 3. Трансферираните иновативни практики са следните: Иновативна практика №1: Видео обучение на работното място; Иновативна практика №2: Корпоративна група за изява на таланти; Иновативна практика №3: Регионален конкурс "Най-добър екип"; Иновативна практика №4: Корпоративна детска занималня за децата на заетите в бранша.

  Като част от Дейност 4, бяха проследени постигнатите цели на проекта, както и удовлетворяването на потребностите на целевата група. Направена е цялостна оценка на приложимостта на иновативните практики.

  За постигането на по-голям социален ефект, резултатите бяха разпространени под формата на открити дни за бизнеса и медиите в рамките на Дейност 5. Чрез информационни материали и презентации посетителите бяха запознати, както с идентифицираните практики от доклада по Дейност 1, така и с ефекта от внедряването на 4-те иновативни практики в „ЕСДИ 2016” ЕООД.

  Изпълнението на проекта има за цел да доведе до постигането на общата цел, съответно на целите на Инвестиционен приоритет 5 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към проблемите", Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  Целевата група по проекта включва 50 души заети лица, наети или самостоятелно заети лица и работодатели в сферата на туризма, предлагане на туристически услуги в туристически райони


  В делата си ще разчитате основно на себе си и с поведението си ясно показвате превъзходството си на останалите. На предстояща среща с делови партньори ще постигнете съгласието им по предложените от вас промени. Ще ви се отдаде да предвидите точно развитието на общата ви дейност.

  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.