Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Велико Търново  ° C
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Община Павликени започна работа по нов социален проект

  14-02-2018 0 556

  Снимка:

  Община Павликени започна работа по Проект BG05M9OP001-4.001-0171-С01, „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Обща стойност: 184085,00лв.

  Основни цели на проекта: Насърчаване на транснационалното сътрудничество между Община павликени и Общините Мелиде и Ла Баня – Испания, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, обмяна на добри практики и намиране на общи решения в областта на пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.

  Специфични цели:

  1. Насърчаване на транснационалното сътрудничество между общините по отношение на обмяна на добри практики за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица над 29-годишна възраст.

   2. Идентифициране, трансфер и внедряване на две социални иновации в община Павликени.

  3. Подобряване на достъпа до заетост за търсещите работа, представители на целевата група, вкл. лица трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда.

  ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА :

  1: Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на партньорите в Испания

  2: Адаптиране и валидиране на идентифицираните социални иновации

  От анализираните и описани социални иновации от местните инициативи за заетост на общините  Мелиде и Ла Баня ще се въведат две социални иновации/ иновативни практики:

  - Информационен център, в който да предлага информация и подкрепа на лица от целевите групи в общината, вкл. да се  организират информационни   в населените места от общината, като консултира и мотивира обезверените и демотивирани лица, практически семинари  курсове на различни теми на територията на различните населени места от общината, насочени към формиране на умения, даващи повече възможности за работа;  информиране по достъпен начин на целевите групи и заинтересованите лица, вкл. и  чрез излагането и на информационни табла в сградите на кметствата по населени места.

  - Информационен сайт в областта на подпомагане, осигуряване на заетост, чрез който ще да предоставя възможност на икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. обезкуражени лица,  търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда, както и всички заинтересовани страни, в т.ч. и на фирми търсещи да наемат работна ръка да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда,  да се улесни достъпа до пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.

  3: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари и работна дискусия с цел насърчаване обмена на опит, обмена на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни.

  4: Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи

  5: Дейности за разпространение на постигнатите резултати

  6: Дейности за организация и управление 

  7: Дейности за информация и комуникация

   

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.73174
  gbp Британска лира GBP 2.24331
  chf Швейцарски франк CHF 1.72305
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.