Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Велико Търново  ° C
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Област Велико Търново - на 16-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции

  18-01-2018 0 1100

  Снимка:

  Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. за област Велико Търново възлизат на 147.4 млн. евро, което е с 21.1% повече в сравнение с 2015 година, информират от Териториалното статистическо бюро.

  Област Велико Търново се нарежда на 16-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 15.0% в рамките на Северен централен район.

  През 2016 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността “Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 67.3 млн. евро, и в сектора на “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - 44.8 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 76.1% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял нараства общо със 17.3 пункта спрямо предходната година.

  Най-голямо увеличение на ПЧИ в сравнение с 2015 г. е регистрирано в сектор “Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” - с 95.8%, а най-голямо намаление има в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 51.9%.

   През 2016 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на област Велико Търново, като най-голям дял има община Велико Търново с 52.6  млн. евро, или 35.7%  от всички инвестиции в областта. На второ място  по относителен дял на ПЧИ в областта е община Свищов - с 18.4%.  През 2016 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Велико Търново са 360.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 28.1%.

  Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 106.7 млн. лв., и в сектора на услугите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ - 94.6 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 55.8% от общия обем разходи за ДМА в областта.

  През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Най-голям относителен дял от общия обем инвестиции в ДМА имат разходите за машини, производствено оборудване и апаратура - 32.9% и за сгради, строителни съоръжения и конструкции - 26.5%. Най-малък относителен дял имат разходите за земя - 11.0%.

  В сравнение с предходната година относителният дял на вложените средства за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява със 7.7 пункта, а за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура - с 0.5 пункта. Същевременно нарастват направените инвестиции за транспортни средства - с 3.7 пункта, за други разходи - с 2.4 пункта и за  земя - с 2.1 пункта.

  Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Велико Търново - 171.6 млн. лв. или 47.6% от общите разходи за областта. Следват общините Свищов и Горна Оряховица, съответно с 15.2 и 12.9%. Най-малък е размерът на направените инвестиции за ДМА в община Златарица - 2.0 млн. лв.

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.73697
  gbp Британска лира GBP 2.2241
  chf Швейцарски франк CHF 1.72472
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.