Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Велико Търново  7° C
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Депутатът от ГЕРБ Станислава Стоянова: За първи път ще има рязък ръст на минималната заплата

  29-10-2017 0 1067

  Снимка:


  -Вие сте член на националното ръководство на младежката организация на ПП ГЕРБ. Бихте ли посочила как комуникирате на вътрешно-партийно ниво?


  -Начинът, по който се разви младежката организация на партията, е добър пример как се случва и практикува политика за младите хора. Става дума за постепенно делегиране на задачи и увеличаване на младите поколения в изпълнението на ключови приоритети. Организацията ни е най-голямата младежка организация сред политическите партии в страната и по естествен начин прелива в структурите на ГЕРБ. Достигането до по-голяма част от българските граждани ни позволява да имаме контакт и със социални групи, които по принцип трудно комуникират на политическо ниво. В този смисъл младежката организация на партията представлява и идейна платформа за промоция и реализиране на идеи, които се тестват и верифицират преди да се достигне до тяхното прилагане.  


   


  -Как наличието на млади депутати помага за реализация на политиките за младите хора на национално ниво?  


  -През последните години МГЕРБ се утвърди като едно от най-големите и силни средища за производство на младежки политики, на предложения в сферите, които традиционно касаят младите хора. С нашата активна работа доказахме, че младежите на ГЕРБ са способни да генерират добавена стойност и към това, което се произвежда като политика на ниво партия, така и в национален мащаб, по отношение на глобалната политика на страната и съответно – на управлението.


  Ние сме единствената младежка политическа организация в страната, която има евродепутат, заместник-министър на външните работи, четирима народни представители, както и много представители в местната власт.


  А имаме и актуален пример – бъдещият канцлер на Австрия Себастиан Курц е само на 31г. и явно ще стане най-младият правителствен ръководител в света.  


  -Как практически работите с по-възрастните народни представители?  


  -Тези отношения са основани на равнопоставеност и взаимен респект. Нито за момент не съм станала свидетел на подценяване или пренебрегване от по-възрастен член на парламентарната група. Ние работим като екип или по-скоро сме разделени на екипи от специалисти в съответната сфера. Така по-младите парламентаристи успяваме да се интегрираме пълноценно в парламентарната работа и да разпределим задачите по-ефективно и успешно. Дори усещам, че на нас се гледа и като на хора с по-гъвкаво мислене, склонни да предлагат алтернативни идеи и подход при решаване на важните задачи. Мога да оценя като много положителен и факта, че в Парламента има много млади хора във всички парламентарни групи, което силно влияе върху микроклимата и работата.  


  -Вие сте член на парламентарната комисия по образование и наука. Какви стъпки предприехте от началото на управлението с оглед на факта, че именно това е основен приоритет на настоящето управление?  


  -Много значими и важни социални групи следят какво се случва в образованието днес. Мисля, че започнахме с добър старт. А до края на мандата нашите усилия ще са насочени към доизработването на истински действащ механизъм за реформиране и обновяване на системата. Към днешна дата мога да посоча като постижения на сегашното управление увеличаването на учителските заплати с 15%, успешната кампания за връщане на повече от 17 хил. деца в училище, над половин милиард лева, отпуснати на общините за ремонт и саниране на училища и детски градини по управляваната от регионалното министерство програма „Региони в растеж“.


  Оттук насетне ще работим за концепцията за усъвършенстване системата на делегираните бюджети, така че броят на децата да не е с най-голяма тежест във формулата за финансиране. Предвиждаме приоритетна грижа за т.нар. условно постоянни разходи на училищата, като напр. средствата за отопление, както и диференциране на единните разходни стандарти в сектора, съобразно концентрацията на деца от уязвими групи, вида на учебното заведение и големината на населено място, квалификацията на учителите и т.н.


  В областта на висшето образование се намираме в навечерието на приемането на важен закон за развитие на академичния състав на РБ, който ще въведе единна стандарти за академичен растеж във висшите училища и научните организации.  


  -Къде е регионът на Велико Търново в тази политика?  


  -За област Велико Търново по споменатата програма са отпуснати повече от 13 млн. лв. за обновяване на училища. Това е инвестиция, която ще обхване над 3200 деца в региона.


  Три училища и три детски градини в района ще бъдат обновени с проект за развитие на модерна образователна инфраструктура, финансиран с 7 888 300,66 лв. по „Региони в растеж“.  Училищата, в които предстои цялостна модернизация, са СУ „Владимир Комаров”, СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище Велико Търново”, а детските градини са „Пролет”, „Ален мак” и „Рада войвода”.


  Проектът за подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица ще обхване 1 училище и 2 детски градини. (ОУ "Св. св. Кирил и Методий", ЦДГ "Бодра смяна" и ОДЗ "Елена Грънчарова“, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 2 909 132,00 лв.)


  Обновяването на обекти на образованието в община Свищов засяга също 1 училище и 2 детски градини ( ЦДГ №3 „Радост“, ЦДГ №1 „Васил Левски“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Овча Могила, а безвъзмездното финансиране е за 2 421 240,23 лв.).


  -Как оценявате работата на правителството за района на Велико Търново?


  -Съвсем скоро бяха връчени първите договори на стойност над 43 млн. лева на 15  общини по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР. Така близо 8 милиона лева влизат в три наши общини (Павликени, Златарица и Лясковец) основно за реконструкция на пътища. Освен това, макар, че правителството работи едва от няколко месеца, вече приключи ремонт на пътя, свързващ уникалния и единствен по рода си у нас Преображенски манастир с главния път за Русе. В момента се ремонтира пътят Велико Търново – Арбанаси – Г. Оряховица. Вече се работи по ремонта на пътя Самоводене – Ресен, както и по отсечката Павликени – Караисен.


  Осигурено е финансиране и предстои изграждането на изцяло ново мостово съоръжение на мястото на мост над Янтра край село Шемшево, който се руши.


  За първи път реално се работи по завършването на АМ „Хемус“, която ще минава край Търново. Става дума за отсечката от разклона за Плевен и Ловеч до връзката с новата магистрала Русе – Велико Търново, Така през 2019 година вече ще може да стартира възлагането на строителните дейности на „Хемус“ до Велико Търново.


  На законодателно ниво, след десетилетия на безплодни дебати, в момента има реална воля за приемане на Закона за старите столици. Той ще даде възможност държавата целево да подпомага развитието на културния туризъм в старите български столици Плиска, Преслав и Велико Търново. Днес ние, народните представители от района, както и колегите от Шумен и кметовете, участваме активно в тази инициатива.


  -Предстои приемането на най-важния закон – закона за бюджет 2018 г. Каква е Вашата оценка за ефектна върху образованието?  


  За първи път от години имаме възможност да стане факт сериозно увеличение на разходната част на бюджета през 2018. Разликата спрямо бюджета за 2017 е 2.5 млрд., повече в следствие от ръста на икономиката, който е 3.9%. За увеличение в проекто-бюджета са предвидени 740 млн. лв.


  За първи път ще има рязък ръст на минималната заплата от 460 на 510 лева. Нови 330 млн. лв. са предвидени за ръст на учителските заплати, което е средно 15% ръст на заплатите. Има предвидени още 150-180 млн. за образование,. За научни изследвания е предвидено повишение от 65 млн. лв.  


  -Къде най-ярко ще се усети увеличението на бюджетните разходи?  


  -Сред приоритетните сектори  несъмнено е секторът за „Сигурност, отбрана и МВР“. Тук са предвидени нови 100 млн. лв. за заплати в армията, а над 490 млн. лева за капитални разходи за модернизация на войските. В целия сектор разходите ще се увеличат с над над 600-700 млн. лв., от които 55-60 млн. лева ще са отделени за полицейски заплати. Т. е. реалното увеличение ще е 5.6 на сто.


  Следващата приоритетна сфера е социалната и здравна сфера, където са предвидени над 1 млрд. лв. повече за пенсии и здравеопазване и значителна част за социално подпомагане в различните сфери. Предвижда се всички пенсии да се индексират с 3,8% за 2018 г., и увеличаване на майчинството за втората година от 340 на 380 лв. на месец. Предвижда се увеличение на праговете, от които хората имат право на социално помощи, т.е ще се увеличи кръга на хората и ще компенсира ръста на доходите. Има и фокусиране на социалните помощи към онези, които имат реална нужда от тях, с което ще се повиши размерът им.


  На трето място продължат и големите инфраструктурните проекти, като голяма част от тях ще бъдат финансиране от европейски програми, но и от държавния бюджет.АМ "Хемус" няма да може да се изпълнява по европроект, така че тя ще се финансира от бюджета. Но приходите от данъци растат, а НАП регистрира добра събираемост в последните години.


  Залагаме и на инфраструктурни придобивки - автомагистрала “Хемус”, пътя Ботевград - Мездра - Видин, Калотина - София - магистрала “Струма” към границата с Гърция. Така ще се даде допълнителна възможност за икономически растеж и туризъм.  


  -Голямото противоречие с опозицията е т. нар. антикорупционен закон. Къде се сблъскват двете големи политически сили?  


  -Две са точките, по които имаме спорове с опозицията – кой да назначава бъдещия ръководител на антикорупционното звено „президентът или парламентът“ и дали да има аналитични или и разследващи функции, както настоява БСП.


  Нашите аргументи са ясни. Към момента всички действащи разследващи структури работят и постигат резултати – всеки ден медиите ни запознават с текущи разследвания. Ще е неправилно да се твърди, че няма никакви резултати. Затова акцентът при новото законодателство трябва да падне върху една по-уточняваща уредба, която да разрешава наличните напрежения между разследващите звена. Този орган ще е резултат на няколкогодишно усилие на българските институции да узреят за неговата необходимост. Считаме, че по този начин този орган ще заработи най-бързо, след като на два пъти в миналото подобно законодателство се провали.


  Втората зона на напрежение – за назначението на ръководителя на антикорпционното звено, ние поддържаме тезата за колективен, а не едноличен контрол, както настоява опозицията и охотно се приема от президента. Това с особена роля важи за случаи, при които президентът назначава служебни правителства по конституция и този бъдещ орган може лесно да се превърне в инструмент на изпълнителната власт в такива случаи, което е истински недопустимо. 


   

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.68985
  gbp Британска лира GBP 2.23166
  chf Швейцарски франк CHF 1.70517
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.