Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Безработицата в Свищов намалява

  22-08-2019 0 292

  Снимка:

  През месец юли в община Свищов се отчита тенденция на намаляване броя на регистрираните безработни. В края на месеца те са 617  души, което представлява намаление в сравнение с предходния месец с 11 души.

  Равнището на безработица продължава да се снижава и в края на месеца е 3,9 % /при 5.3 % на национално ниво/. През същия период на предходната година броят на безработните е бил 680 души или със 63 души повече от сегашния, а равнището е било 4,3 %.  В структурата на безработицата по пол е налице тенденция на доминиране дела на жените над този на мъжете, като броят на жените е по-голям с 45 души. Относителният дял на жените бележи нарастване и е 53.65 % срещу 46.35 % за мъжете. През предходния месец съотношението жени – мъже е било 52.39 % - 47.61%.  Във възрастовата структура се наблюдават следните тенденции: лицата на възраст до 29 години заемат най-нисък относителен дял – 8.75 на сто, а броят им е 54 души. Отчита се намаление на абсолютния брой с 21  души и снижаване на дела им с 3,19 пункта в общата структура; през месеца групата на лицата на възраст над 50 години е на второ място по големина с абсолютен брой 262  души и относителен дял 42,46 на сто. Отчита се увеличение на абсолютния брой с 4 души и нарастване на дела им с 1,37 пункта; възрастовата група от 30-49 години е най-многобройна и с най-голям дял в структурата: с абсолютен брой 301 души и относителен дял 48,78 на сто. През месеца в тази група се отчита увеличение с 6 души и повишаване на дела им с 1,81 пункта.  Броят на лицата с работническа професия е 187 души, а относителният им дял заема 30,31 на сто. Тази група  е на последно място през месеца, като се отбелязва увеличение с 9 души и повишаване на дела с 1,97 пункта.

  Безработните без специалност и квалификация отново са на втора позиция с абсолютен брой в края на месеца от 211  души. Относителният им дял намалява и е 34,20 %.

  Групата на специалистите без работа и отново е на първо място и обхваща 219 души. Отбелязва се абсолютно намаление с 12 души. Относителният им дял е 35,49 на сто от общата структура и бележи тенденция на намаление с 1,29 процентни пункта.  В образователната структура се наблюдават следните тенденции: Увеличение на абсолютния брой и дела на групата на лицата с основно и начално образование; Снижение  на заемания дял на лицата със средно образование;

  Групата на безработните лица с начално и по-ниско образование включва 57 души, а относителният й дял заема 9,24 %. Групата на лицата с основно образование наброява 103 души, а относителният й дял заема 16,69 %. Висшистите без работа са 155 души с относителен дял 25.12 на сто от образователната структура. Лицата със средно образование са 302, което е 48.95 на сто от структурата на безработните по образование.

  През месец юли изходящият поток превишава входящия с 11 души. Новорегистрираните лица са 95 души, лицата с възстановена регистрация – 4 /обща численост на входящия поток 99 души/. Изходящият поток наброява 110 души, от които 80 са постъпили на работа. Трудова реализация с посредничество на Бюрото по труда са намерили 60 души, от които 7 – по ОП „РЧР” и 1 - по програми, а останалите 52 – на първичен пазар.

  Прекратените регистрации поради неспазване на задълженията от страна на търсещите работа лица  и други причина са 30.

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.76264
  gbp Британска лира GBP 2.19527
  chf Швейцарски франк CHF 1.78778
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.