Вход с регистриран акаунт:
 • Още нямате акаунт? Регистрирайте се
  Забравена Парола
  Facebook   Youtube   RSS feed

  Арх. Лора Бъчварова: Целта е теренът на Старото военно училище да стане част от динамичния градски организъм през всички часове на деня

  18-07-2018 0 10548

  Снимка:

  До 20 юли се приемат проектни предложения от участниците в обявения през април международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново, чието създаване е предвидено да бъде върху територията на Старото военно училище. Жури от висококвалифицирани архитекти от България, Великобритания, Дания, Италия, Русия и Франция ще оценява проектните предложения, като това ще стане в периода 27 – 29 юли. Международният архитектурен конкурс включва две части, които са неразривно свързани – градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център. Именно с нейното строителство, заедно с прилежащата инфраструктура, Община Велико Търново ще постави началото на поетапното развитие на територията от близо 190 декара. Изграждането на експозиционния център е част от одобрената инвестиционна програма на Общината по мерките за градска среда на оперативна програма „Региони в растеж“.

  Международният конкурс бе иницииран от кмета на Велико Търново Даниел Панов. В няколко поредни интервюта представяме мнението на част от журито.  - Арх. Бъчварова, вие сте най-младият член на международното жури в конкурса за нов градски център. Какви предимства и какви предизвикателства има в това?

  - Предизвикателствата са изключително много, както в професионално отношение, така и в чисто житейски аспект. Като млад архитект винаги досега съм била от другата страна – като участник в архитектурните конкурси, докато сега виждам нещата от съвсем различна гледна точка и осъзнавам огромната отговорност, която съм поела. Голям е респектът ми към другите членове на журито - доказали се професионалисти с опит както в областта на проектирането, така и при оценяването на проектни разработки.

  Отделно, като млад човек, живеещ и работещ в този град, усещам по свой начин предимствата и недостатъците му, както и нуждата от промяна, от нови пространства и функции на териториите, затова смятам, че погледът и оценката на един млад архитект би бил от полза при преценяването на проектите. Още повече, че във връзка с работата ми в Община Велико Търново по подготовката на конкурса, включително анализирайки всички устройствени планове, стари проектни предложения за територията на Старо военно училище, както и проблемите на тази територия, си давам сметка за огромното значение, което има тя за цялостното организиране и функциониране на Велико Търново.

  За мен самата участието ми като член на международното жури ще е безценен опит, за което съм благодарна както за предоставената ми възможност, така и за гласуваното доверие от кмета на Община Велико Търново и ще направя всичко по силите си, за да го оправдая.  - Свързана сте с един от най-мащабните проекти, които въобще е имало във Велико Търново. Какви са вашите очаквания от професионалната надпревара на архитектите по време на конкурса и последващото развитие на дейностите?

  - Проектът е наистина един от най-мащабните не само за Велико Търново, но и за България. Уникалното е, че такава обширна територия, намираща се в непосредствена близост до историческата и до съвременната централна зона, има възможност да се влее в структурата на града, давайки му нови възможности и липсващи до този момент функции, сгради и пешеходни пространства, зеленина и подземни паркинги, представителност и т. н.

  Очакванията ми са огромни предвид интереса, проявен до сега към нас като организатори – на сайта на конкурса, на фейсбук страницата му и дадените за кореспонденция е-мейли. Ежедневно получаваме запитвания и конкретни въпроси, свързани с конкурса, от проектанти от целия свят.

  Другият аспект, който предизвиква този голям интерес, е това, че конкурсните задачи са мултидисциплинарни, за решаването на които са необходими урбанистични, архитектурни, инженерни, комуникационни знания и професионален опит.

  Надявам се да получим силни проектни решения, които да представят така търсените от нас като организатори качествени идеи за територията и добра архитектура на световно ниво за сградата на Експозиционния център.  - Как оценявате обществените нагласи на търновци, какво искат хората да видят на този терен? Ще се покрият ли те с реализацията?

  - Очакванията и нагласите на хората варират от скептични до свръх оптимистични по отношение на реализацията на проекта, а що се касае до това какви функции да преобладават има както големи разминавания, така и сходни виждания, което е абсолютно нормално. От направените до сега допитвания и събиране на мнения на жителите на  Велико Търново от пресата, социалните мрежи в интернет и обществените обсъждания става ясно, че хората искат повече свободни пространства, зеленина, места за отдих и паркиране. Именно това е причината в конкурсната програма да се намалят показателите на застрояване за цялата територия. Същевременно, за да се превърне тази територия в жива плът, част от динамичния градски организъм през всички часове на деня, е необходимо да бъде наситена с разнородни функции, чийто баланс е една от най-сложните задачи. Смятам, че се върви в правилната посока и стартирането на реализацията на първата сграда на тази територия ще раздвижи всичко наоколо. А дали ще се покрият обществените нагласи с реализацията - не мога да кажа от сега, но мога да гарантирам, че всички, ангажирани с провеждането на конкурса, работим и даваме най-доброто от себе си в името на града и жителите му.  - Вие лично на какво предложение бихте дали висока оценка, какъв трябва да е акцентът в търсенията на участниците в конкурса?

  - Тук е мястото да спомена с какво е различен този конкурс, а това е неговата двуплановост. От една страна се търси градоустройственото решение – концепция за цялата територия на новия градски център, която да предложи обемно, пространствено и функционално решение за устройството и застрояването на цялата територия. От друга страна е необходимо да се представи архитектурно концептуално решение за сграда на Експозиционен център като част от тази територия и градоустройствената и концепция. Това е много сложна и пълна с предизвикателства задача. Именно това е една от причините за този голям интерес към конкурса.

  В процеса на разработване на конкурсната програма, заедно с екипа направихме обширно проучване при други конкурси и техните реализации за подобни градски територии, както и на сходни по функция сгради на експозиционни центрове. Това е нещо, което ни помогна не само в оформяне на конкурсните задания, но и „свери часовниците“ ни с търсенията и идеите на водещите архитекти и урбанисти.Заедно с колегите от екипа по организирането и провеждането на международният конкурс изготвихме правила и критерии за оценяването на конкурсните проекти, където градоустройствените критерии и тези за сградата са с еднакъв брой и тежест в окончателното класиране. Поставихме и условие за това, че няма да се разглеждат предложения, в които липсва една от съставните му части, например градоустройствена концепция или пък проект за сграда на експозиционен център. С това още веднъж подчертаваме важността и на двете задачи, както и взаимната им връзка и неделимост.

  За мен акцентът в разработките на градоустройствената концепция за новия градски център трябва да падне върху възможностите за реализация на многофункционално градско пространство със специфичен за Велико Търново характер и визия. Разбира се, балансът между концентрацията на сгради и открити площи за провеждане на публични, културни, научни и други събития също е важен аспект. На последно място, но не по важност – територията на новия градски център да бъде планирана като съставна част от структурата на съвременния град - негово органично продължение, с адекватен мащаб и динамика, работещ във взаимодействие с историческата и съвременната централни зони. Същото важи и за сградата на експозиционния център. Очаквам да видя красива архитектура, достойна за уникалния град, в който живеем. Очаквам да видя проектни предложения, изпълнили, а защо не и надградили и обогатили конкурсните задания.

  Най-висока оценка бих дала именно на това конкурсно предложение, което в най-пълна степен покрива критериите за оценка, описани в заданието и се доближава или надминава очакванията ми. Вярвам, че такива предложения ще има и се надявам да са повече.  - Как бихте определили подобно професионално състезание на идеи? Какви възможности дава то и какви са трудностите при провеждането му?

  - Архитектурните конкурси във вид подобен на днешния са се провеждали още от Ренесанса, но в България стават все по-популярни в последните години. Още от студентската скамейка архитектите се обучават на този вид съревнование. Трудно може да се определи качеството на едно решение без то да се съпостави с други, без да се видят алтернативите, другото мислене и другите визии по темата. Конкурсът според мен е формулата да се търси най-доброто решение. От гледна точка на професионалистите, конкурсите са един добър начин да сверят часовниците си и да видят къде се намират спрямо останалите колеги.

  Трудностите при организирането на един архитектурен конкурс, при това международен, са много, особено за нас като екип, който за пръв път се впуска в подобно начинание, но резултатите, които очакваме, и възможностите, които ще се открият за нашия град, си заслужават всички усилия.  Арх. Лора Бъчварова  е  главен експерт „Устройствено планиране“ към Община Велико Търново и член на международното жури в конкурса за нов градски център. Тя е завършила специалност Архитектура във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2009 г. с образователна степен магистър, а през 2018 г. специалност „Управление на проекти в строителството“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия  - София, също със степен магистър.

  В момента работи като главен експерт „Устройствено планиране“ към Община Велико Търново. На тази длъжност е от 2013 г., като преди това, в периода 2012-2013 г. е изпълнявала длъжността старши експерт. Старта на административната си кариера полага в Община Горна Оряховица в периода 2010-2012г., а преди това работи за архитектурно бюро ДЗЗД УРБИАРХ – гр. Варна. Била е част от международна програма за академична мобилност, проведена в Московския държавен университет по строителство (Национален изследователски университет), Русия. Притежава сертификат за преминало обучение по "Устойчиво развитие на местно ниво" в гр. Будапеща, Унгария.

  коментари

  Добави своя коментар
  валути
  ЕвроEUR 1.95583
  usd Щатски долар USD 1.76137
  gbp Британска лира GBP 2.13647
  chf Швейцарски франк CHF 1.79846
  Следвайте ни
  Facebook    
  Полезни връзки
  Контакти

  Горна Оряховица
  ул. "Патриарх Евтимий" 34


  Телефон: 0618 23999
                 0618 21634

   

  За реклама в RegNews.NET
  тел.: 0878 424675
  e-mail:reklama@regnews.net

  За въпроси, съобщения, писма,
  запитвания, предложения, сигнали и др.

  e-mail:reports@regnews.net

  За забелязани нередности по сайта
  e-mail: reports@regnews.net

  Важно:
  При цитиране на части от материали от RegNews.NET и при използване на цели текстове, позоваването на източника е задължително. Включването на връзки към публикации в изданието е свободно, а наличието му се оценява като израз на добро възпитание и колегиалност.

  Copyright 2014 Рег Нюз. Всички права запазени.